SEO komponendid

Tihti võrreldakse SEO-d brändi loomisega. Leian, et see analoogia on äärmiselt õigustatud, eriti kui oma SEO-valemisse panna veidi internetireklaami.

Traditsiooniline brändi loomine algab tavaliselt enesest kuvandi loomisest. Valitakse endale sobiv sihtgrupp, kellele seletatakse lahti, mis on teie ettevõtte põhiväärtused. Pannakse paika oma missioon ja visioon ning tuuakse välja erilisus – miks teie toode on kliendile just kõige sobivam või konkurentide tootest parem. Mis on teie toote erilisus. Kus te turul asetsete alates luksuskaupadest lõpetades hinnaliidritega. Edasi asutakse, läbi erinevate (reklaami)kanalite looma üldsuse arvamust ja teie kohta käivaid müüte. Kui kuvand on loodud jääb üle vaid kliendisuhete loomine ja hoidmine.

SEO puhul toimib kõik väga sarnaselt. Internetis saab end reklaamida väga mitmetes kanalites (foorumid, sotsiaalmeedia, e-mailid, bännerid, AaWords) ja nii ka kliendini jõuda. Kogu teie kohta käivat infot analüüsivad aga ka otsimootorid kes on suuremal osal ajast vahendajaks teie ja internetist info otsijate vahel. Nii ei toimu enam kommunikatsioon vaid otse kliendile vaid teile on tekkinud tähtis vahendaja/ soovitaja – otsimootor. Olgu selleks Yandex, Google, neti.ee, Yahoo või mõni muu taoline.

Kui teha SEO-d tuleks jälgida sarnaseid põhimõtteid kui brändigu puhulgi. Laias laastus koosneb otsimootoritele optimeerimine kolmest  komponendist,

  • tehnilisest optimeerimisest,
  • sisu tootmisest
  • lehe kasutajaskonna loomisest

Lahti seletatuna: kui meie alustame oma tööd teie lehega teeme esiteks lehele tehnilise ülevaatuse. Selle käigus vaatame kuidas Google teie lehte näeb, on tal piisavalt abistavaid tööriistu teie lehe üle vaatamiseks, kui mugavaks ja turvaliseks peab ta lehte kasutajale.

Edasi liigume lehe sisu juurde. Uurime, esiteks, kes on teie potentsiaalne klient, mida ja milliste märksõnadega ta teie pakutavat otsib. Siin võib tihti kohata üllatavaid tulemusi millise otsingu järel klient teieni jõuda võiks. See tegevus vastab brändingus sihtgrupi paika panemisele.

Seejärel vaatame, kas kasutaja saab lehelt probleemile, millega ta otsingumootori poole pöördus, vastuse. Samuti peame silmas, et Google’ robot saaks teie lehe tekstidest vajaliku info, et seda otsingu sooritajale edastada. Kui lehel olev senine info on analüüsitud, alustame uue sisu loomisega, et tasakaalustada Kliendile ja Google’le suunatud infot, muuta lehte sisukamaks ja sellega teid otsingus ette poole tuua. See tegevus vastab brändingus põhiväärtuste kommunikeerimisele.

Kolmandaks hakkame looma lehele kasutajaskonda. See on vajalik nii Google’ veenmiseks, et teie leht on vajalik kui tegeliku püsikasutaja püüdmiseks. Siin võtame abiks lehele suunavad lingid ja sotsiaalmeedia kontod ja internetireklaami. Mida rohkem inimesi jõuab teie lehele erinevaid kanaleid pidi, seda vajalikumaks, ehk siis SEO-keeles relevantsemaks, peab Google teie lehte. Mida relevantsem on teie leht, seda kergem on otsimootorist välja tulemine. See osa optimeerimisest vastab kliendisuhete loomisele ja huvi hoidmisele.

Kindlasti tasub SEO-d toetada offline brändinguga ja vastupidi võiks SEO olla osaks brändi tervikust. Nii on teie bränd huvi korral kergelt leitav, nii Internetis kui väljas pool, ja teie imago tugev ja tajutav.