8 SEO trendi aastaks 2017

SEO trendid 2015

Tähtsaimad kodulehe otsimootoritele optimeerimise trendid, mida silmas pidada 2015. aasta strateegiate ja eelarvete ülesehitamisel.

On käes see aeg aastas, kui pannakse paika järgmise aasta turundus-eelarved ja tehakse otsuseid, mis määravad ära järgmise aasta võitude ja kaotuste alustalad.

Nagu planeerimisest, raamatupidamisest ja administreerimisest poleks veel küllalt – ka , bränditurundajatelt oodatakse viimaste strateegiate ja taktikate elluviimist, mis tooksid kaasa kasvavad tulemused orgaanilistes otsingutes – seda maastikul, kus muutus ongi ainuke faktor.

Aga turundusjuht saab neid strateegiaid täita, võttes kasutusele uued muudatused otsingutes ning keskendudes üldistele makromuutustele kogu tööstusharus rohkem kui mikromuutustele algoritmides. Võttes aluseks 2015 Enterprise Buyer’s Guide to SEO, toome siinkohal välja 8 kõige tähtsamat orgaanilise otsingu trendi, millega kaasaskäimist peaksid turundusjuhid ja turundusorganisatsioonid 2015 aastaks plaanima.

1. Suureneb ausalt väljateenitud linkide väärtus.

Sissetulevad lingid on kaua olnud ja jäävad ka edaspidiselt esmaseks veebilehe indikaatoriks selle väärtusest, autoriteetsuse ja otsimootorite vastu ülesnäidatava usalduse hindamisel.

Turundusjuhid muretsevad selle pärast, et nende orgaanilise otsingu kanalid peaksid keskenduma väärtusliku sisu loomisele ja reklaamima seda sisu oma spetsiifilistele publikutele kavatsusega välja teenida selle tsiteerimist teistel lehtedel. Tsiteeritavad lingid peaksid aga olema äramärkimised ja lingid kõrgekvaliteedilisele bränditud sisule, mitte tekstilingid tootelehele.

Asjakohane tsitaat autoritaarselt avaldajalt või arvamusliidrilt mõjutab otsingumootorite optimeerimist, bränditeadlikkust, internetimüüki, külastajate kasvu ja ka kõiki teisi raskesti väljateenitavaid ja äärmiselt väärtuslikku turunduse mõõtjaid – seega miks mitte kasutada seda strateegiat ka kodulehe otsimootoritele optimeerimisel?

2. Mobiiltelefonide kasvav osakaal.

2014. aasta oli mobiilse interneti turundamises monumentaalse tähendusega – mobiilse interneti kasutamine ületas lõpuks interneti kasutamise arvutis. See sündmus märkis fundamentaalset muutust tarbijate harjumustes, mis omakorda avaldas ka ülisuurt mõju otsingutele ja otsingumootorite optimeerimisele.

Mobiilsete internetiotsingute algoritmid nõuavad teistsusguseid praktikaid, kui arvutiotsingu omad, seega on väga oluline, et turundusele tehtavate kulutuste paremaks juhtimiseks mõistaks turundusjuht ka mobiilse otsingu maastikku. Võimaldada oma brändil anda oma klientidele kiiret, efektset ja kõrgekvaliteedilist mobiilikasutamise kogemust annab eelise oma konkurentide seas.

3. Otsinguplatvormide, seadmete ja kanalite fragmentatsioon.

Otsingupäringud mitte ainult ei fragmenteeri pikkasid märksõnafraase, vaid need fragmenteerivad läbi mitmete erinevate platvormide ja kanalite. Internetiteenuse pakkujad, mobiiliseadmed ja tarkvararakendused ehitavad üles otsingute funktsionaalsust oma klientide kvaliteetsemaks teenindamiseks – ning see tähendab, et otsingute mahtu võetakse veebilehitsejate mootoritest vähemaks.

2015. aastal peavad turundusjuhid keskenduma suurema fookusele brändi olemasolu optimeerimiseks otsingutele ka sellistes platvormides nagu Amazon, Wikipedia, Yelp ning mobiilirakendustes – mitte ainult Google’is.

4. Läbimõeldud juhtimise ja sotsiaalse siduvuse ühendamine.

Kogu juhtimise teema on viimastel aastatel olnud kuum seoses sellega et palju brände on kasutusele võtnud agressiivsete taotlustega sisuturunduse strateegiaid, eesmärgiga positsioneerida endid austusväärsetes internetikogukondades ekspertidena. Kuna mõned juhtivad kampaaniad pole oodatud kasu andnud, siis näib nüüd proźektor olevat suunatud internetiväliste signaalide nähtavuse kasvule, mis on ka orgaanilise otsingu lahutamatu osa. Aga iseseisvalt ja ilma sotsiaalse siduvuseta ei ole siiski võimalik saavutada otsingutes olulist edu, need kaks peavad käima käsikäes.

5. Pikafraasiliste otsinguliikluse suurenev tähtsus.

Ühe- ja kahesõnalisi märksõnu on kulukas pingeritta seada ja tihti ka ei kajastu need hästi. Kontrastina kipuvad hoopis pikafraasilised märksõnade päringud olema asjakohasemad ning kajastama ka kõrgemaid tulemusi, kui teevad seda täpsema määratlusega tulemused ning omakorda viivad need ka ostukavatsusteni. Brändid, mis valdavad pikafraasiliste päringute temaatikat, näevad 2015. aastal ka selle häid tulemusi.

Nagu 2012. aastal läbiviidud uurimus ennustab, on 16-20% igapäevastest märksõnade järgi otsingutest esmakordsed. Keskkond on nende numbrite kasvuks valmis, eriti nüüd, kui mobiiliseadmed väljastavad rakendusi ainult häälega tehtavate otsipäringute tarbeks ning otsimootoreid kohandatakse ka rohkem sobivaiks pikafraasilistest otsingupäringutest. Kuigi pikafraasiliste otsingute liikluses eeliste saamine võtab märkimisväärselt aega, on see siiski paljulubav suund, mis võib pikaajalises perspektiivis anda häid tulemusi.

6. Otsitulemuste kuvamise muutmine.

Kui Google püüdleb selle poole, et saada kõigi päringute sihtkohaks, saame me tõenäoliselt peatselt näha ka rohkem spetsiifilisemaid päringuid, kui vaid sporditulemused ja ilmaennustused. Google’s Knowledge Graph’i ja Carousel’i funktsioonid muudavad fundamentaalselt viisi, kuidas kliendid vaatavad ja näevad otsitulemusi ning nendega suhtlevad. Turundusjuht peab olema teadlik sellest, kuidas tema bränd interneti otsinguruumis nähtavale ilmub ka sel juhul, kui Google transformeerub informatsioonimootorist teadmistemootoriks.

7. Väheneb fookus märksõnadele ja pingeridadele.

Google’i märksõnade otsingu andmete krüpteerimine on näitaja sellest, mis saab toimuma lähitulevikus. Arvestades informatsiooni tarbimise killustatust mitmetes platvormides, kanalites, seadmetes ja rakendustes, kaotab kodulehe otsimootoritele optimeerimine ilmselt isegi rohkem oma siduvust märksõnade ja pingeridadega. Turundusjuht võika hakata mõtlema brändi nähtavuse suurendamisele läbi otsingute optimeerimise kõigis internetiavaruste rohkuses, suurendades kohalolekut igas digitaalruumi nurgas, kus vähegi väljavaateid ja kliente võib leida.

8. Suurenev nõudlus isikulikustamise järele.

Kui otsingute funktsionaalsused on saanud kõrgetasemelisteks, siis kliendidele saavad avatuks ka kõrgematel tasemetel isikulikustamine. Lõpptulemusena võib iga inimene näha samale otsingupäringule vastuseks erinevaid tulemusi, mis esitatakse talle vastavalt tema kohalikele, psühhograafilistele ja demograafilistele andmetele, mis on kogutud tema eelmiste tegevustega internetis. Külastajate kontaktid saavad toimuma nende brändidega, mis on valmistunud andma klientidele isikulikustamist kõrgemal tasemel läbi kõigi otsinguplatvormide. Seega võib brändi nähtavus lõppkokkuvõttes oleneda selle võimest saada kõige eeskujulikumaks sisuturundajaks oma digitaalruumis.

Orgaaniline otsing on ikkagi tipus.

Enamusi külastajaid, kontakte ja kliente läbi B2B ja B2C firmade juhtiva kanalina ei ole orgaaniline otsing see, millest möödavaatamist võiksid turundusjuhid endale lubada ja eriti mittesoovitav oleks sellele mittetähtsa tähenduse omistamine. See väike osa firmadest, mis on võimelised seda kanalit maksimeerima, saavad enda kasutusse ka teistest suurema osa digitaalruumist ja koos sellega ka tulust.